Демографикадан тыс: өлшенетін белсенділікке жетелейтін көрермендерді кеңейтілген сегментациялау түрлері

Маркетингті автоматтандыру үшін қай гуруға сенсеңіз де, ол маркетологтарға берілетін рахмет. Көбінесе біз маркетингтік автоматтандыруды қызығушылық тудыру және тәрбиелеу үшін қолданамыз. Бұған тамшылатып жіберу науқанымен және олардың әрекеттері туралы мінез-құлық туралы хабарлама арқылы қол жеткізуге болады. Mail Merge - бұл тағы бір аспаннан жіберілген мүмкіндік. Әрбір жеке адресаттың атын тақырыпқа және электрондық поштаңыздың бірінші жолына қосу мүмкіндігі - бұл конверсия-клинчер. Бұл солай ма? Шындық олай емес