API қысқартулары

API

API аббревиатурасы Бағдарламалық интерфейс.

Бір-бірінен деректерді сұрау, жіберу және тұтыну үшін әртүрлі жүйелерге арналған құрал. Браузер HTTP сұрауын жасап, HTML қайтаратын сияқты, API интерфейстері HTTP сұрауымен сұралады және әдетте XML немесе JSON қайтарады.