DaaS қысқартулары

DaaS

DaaS - қысқартылған сөз Деректер қызмет ретінде.

Деректерді байыту, тексеру, жаңарту, зерттеу, біріктіру және тұтыну үшін қолданылатын бұлтқа негізделген құралдар.