DNS қысқартулары

DNS

DNS деген сөздің аббревиатурасы Domain Name System.

Интернет немесе басқа Internet Protocol желілері арқылы қол жеткізуге болатын компьютерлерді, қызметтерді және басқа ресурстарды анықтау үшін пайдаланылатын иерархиялық және орталықтандырылмаған атау жүйесі. DNS құрамындағы ресурс жазбалары домен атауларын ақпараттың басқа нысандарымен байланыстырады.