RSA қысқартулары

RSA

RSA деген сөздің аббревиатурасы Ривест Шамир Адлеман.

RSA – деректерді қауіпсіз тасымалдау үшін кеңінен қолданылатын ашық кілтті криптожүйе. Хабарламалар ашық түрде ортақ пайдалануға болатын ашық кілтпен шифрланады. RSA алгоритмімен хабарлама ашық кілтпен шифрланған соң, оны тек жеке (немесе құпия) кілт арқылы шешуге болады. Әрбір RSA пайдаланушысында олардың ашық және жеке кілттерінен тұратын кілттер жұбы болады. Аты айтып тұрғандай, құпия кілт құпия болуы керек. RSA аббревиатурасы 1977 жылы алгоритмді көпшілікке сипаттаған Рон Ривест, Ади Шамир және Леонард Адлеманның фамилияларынан шыққан.