WOM акронимдері

Әйел

WOM – қысқартылған сөз Ауыздан ауызға.

Ауызша сөз – тұтынушы немесе бизнес басқа брендті өз еркімен жеке сөйлесуде немесе әлеуметтік медиа немесе басқа онлайн сайт арқылы көпшілікке жариялауы. WOM дәйекті түрде сатылымның жетекші драйвері болып табылады, өйткені оның шығу тегі (әдетте) сөзді таратқаны үшін марапатталмайтын сенімді ресурстардан.