XML акронимдері

XML

XML - бұл қысқартылған сөз кеңейтілетін белгілеу тілі.

Адам оқи алатын және машина оқи алатын пішімдегі деректерді кодтау үшін қолданылатын белгілеу тілі.