HTML10-те пайдаланушы тәжірибесін айтарлықтай жақсартатын 5 әдіс

Біз көмектесеміз SaaS органикалық іздеу үшін платформасын оңтайландыруда компания (SEO)… және біз олардың шығыс үлгілерінің кодын қарап шыққанда, олардың бет шығыстары үшін ешқашан HTML5 әдістерін қоспағанын бірден байқадық.

HTML5 қолданушы тәжірибесі үшін маңызды секіріс болды (UX) веб-әзірлеуде. Ол веб-беттердің мүмкіндіктерін арттыратын бірнеше жаңа әдістер мен тегтерді енгізді. Мұнда HTML5 негізгі он әдістері мен тегтерінің түсініктемелері мен код үлгілері бар таңбаланған тізімі берілген:

<header>
 <h1>Website Title</h1>
</header>
<nav>
 <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Contact</a></li>
 </ul>
</nav>
<article>
 <h2>Article Title</h2>
 <p>Article content goes here...</p>
</article>
<footer>
 <p>&copy; 2023 WebsiteName</p>
</footer>
<video controls>
 <source src="video.mp4" type="video/mp4">
 Your browser does not support the video tag.
</video>

<audio controls>
 <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
 Your browser does not support the audio tag.
</audio>
<canvas id="myCanvas" width="400" height="200"></canvas>
<script>
 const canvas = document.getElementById('myCanvas');
 const context = canvas.getContext('2d');
 // Draw shapes and animations here using JavaScript.
</script>
<form>
 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email" required pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,}$">
 <input type="submit" value="Submit">
</form>
if ('geolocation' in navigator) {
 navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
  const latitude = position.coords.latitude;
  const longitude = position.coords.longitude;
  // Use latitude and longitude data here.
 });
}
// Storing data in local storage
localStorage.setItem('username', 'JohnDoe');
// Retrieving data from local storage
const username = localStorage.getItem('username');
// Storing session-specific data
sessionStorage.setItem('theme', 'dark');
// Retrieving session-specific data
const theme = sessionStorage.getItem('theme');
<div id="dragTarget" draggable="true">Drag me!</div>
<div id="dropTarget">Drop here!</div>
<script>
 const dragTarget = document.getElementById('dragTarget');
 const dropTarget = document.getElementById('dropTarget');

 dragTarget.addEventListener('dragstart', function(event) {
  event.dataTransfer.setData('text', 'Dragged item');
 });

 dropTarget.addEventListener('dragover', function(event) {
  event.preventDefault();
 });

 dropTarget.addEventListener('drop', function(event) {
  event.preventDefault();
  const data = event.dataTransfer.getData('text');
  // Handle the dropped item here.
 });
</script>
<picture>
 <source srcset="image-large.jpg" media="(min-width: 1200px)">
 <source srcset="image-medium.jpg" media="(min-width: 768px)">
 <img src="image-small.jpg" alt="Responsive Image">
</picture>
<details>
 <summary>Click to expand</summary>
 <p>Additional content goes here...</p>
</details>

Бұл қосымша HTML5 мүмкіндіктері веб-әзірлеу мүмкіндіктерін одан әрі жетілдірді, әзірлеушілерге интерактивті және пайдаланушыға ыңғайлы веб-сайттарды жасау құралдарымен қамтамасыз етті.

Мобильді нұсқадан шығу